کانال تلگرام مسجدنما و مدرسه‌نما
۸.۶K نفر
۷۳ بازدید

کانال تلگرام مسجدنما و مدرسه‌نما

یاور فعالان فرهنگی و تربیتی مساجد و محلاتمی‌توانید هر چهارشنبه مطالب هفته بعد را یک‌جا و با کیفیت مناسب چاپ از این تارنماها دریافت کنید:masjednama.irmadresenama.ir (نوجوانان)ارتباط با مدیر: @khedmatnevisمسجدنما در سروش: sapp.ir/masjednama_irبالا