کانال تلگرام پویش میترانا
۲.۸K نفر
۵۱ بازدید

کانال تلگرام پویش میترانا

اهداف سه گانه پویش :1)حرکت مردمی حفظ آب،خاک ومحیط زیست2)مناسب سازی رفتار وعادات غلط اجتماعی3) بازتوانی وکمک رسانی به توانیابان️میترا: الهه مهر و مهربانی ️آناهیتا: الهه آب و آبادانی از جمع هر قطرهروزی شویم دریاارتباط:@Mietrana_ads


بالا