کانال تلگرام ✍ شعر کوتاه مینیمال
۲.۴K نفر
۷۳ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام ✍ شعر کوتاه مینیمال

به تلخی رفته اندقندهایی که با خنده اتدر دلم آب می شد ...هادی رضایی https://www.instagram.com/hadi_rezaeinejad/بالا