کانال تلگرام مدافعان چادرزهرا
۱۸۲ نفر
۱۱ بازدید
فرهنگ و هنر

کانال تلگرام مدافعان چادرزهرا

ما مدافع چادر حضرت زهرا هستیم.ممنون ازاینکه ماروهمراهی میکنید....... ..........این کانال لفت نداره.فعالیت کانال فقط روزهای جمعهارتباطباادمین @sadat_zafari


بالا