کانال های تبادلی

@montakhabsher
کانال تلگرام شبهای بارانی ☂
۱۱۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۱۶ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام شبهای بارانی ☂

ارتباط با ادمین @parva84---------------------------- در زیر باران ابریشمین نگاهتبار دگرای گل سایه رست چمنزار تنهایی مندر ساکت این خیابانبا من دمی گفت وگو کن --------------------------------------کانال دوم ما @bostansadi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!