کانال های تبادلی

@moodiran
کانال تلگرام انجمن علمی مدیریت
۲۳۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
۲۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام انجمن علمی مدیریت

Telegram.me/moodiran انجمن علمی مدیریت دانشگاه سمنانارتباط برای پیشنهادت و انتقادات: @saeedzare2

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!