کانال تلگرام Movie4english
۳۶۶ نفر
۱۲ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Movie4english

آموزش و تقویت لغات زبان انگلیسی با تلفظ آمریکایی و ترجمه فارسی با تکنیک ...ایجاد الگوی ذهنی جهت speaking


بالا