کانال های تبادلی

@bultan_tabrizu
کانال تلگرام بولتن دانشگاه تبریز
۲.۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۵
۶۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام بولتن دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز: www.tabrizu.ac.irارسال سوژه و ارتباط با ادمین بولتن:@butabriz

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!