کانال های تبادلی

@chobazi
کانال تلگرام چوبازی بختیاری
۹۹۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
۵۱۰ بازدید
مشاهده کانال
بازی و نرم افزار

کانال تلگرام چوبازی بختیاری

کانال چوبازی بختیاری درتاریخ۱۹/ ۱ /۱۳۹۵تشکیل شدبرای اتحادوترویج تمدن ده هزارساله قوم بزرگ لربختیاریمدیریت کانال چوبازی@Reza_jamalpoorارسال فیلم@Mehrab8407تبلیغات وتبادل درکانال@fhjklgلینک کانالTelegram.me/chobazi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!