کانال های تبادلی

@dsm_mahdavi
کانال تلگرام آسیب شناسی و درمان
۶۱۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۶
۴۹ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات ورزشی

کانال تلگرام آسیب شناسی و درمان

کانال تخصصی روانپژوهشگران Case report & diagnosis + DSMمحمدرضامهدوی روانشناس بالینی ۰۹۱۹۴۹۸۷۵۰۷@psycho_researcher

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!