کانال های تبادلی

@eyvannajafkerman
کانال تلگرام ■هیئت ایوان نجف کرمان■
۲۱۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۹
۷۰ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات هیئات

کانال تلگرام ■هیئت ایوان نجف کرمان■

•°مرجـــع نـــشـــر آثـــار •° •° هـــیـــــئت ایـــــوان نــجـــــفــــ کـــرمان°•tel: @Eyvannajafkermaninsta: @EyvannajafkermanWebsite:Azakhaneh.netadmin: @teshneh69#حق_حیدر_مددی#هیئت_ایوان_نجف_کرمان

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!