کانال تلگرام خدمات مدیریتی و مشاوره مالیاتی
۲۷۸ نفر
۱۷ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام خدمات مدیریتی و مشاوره مالیاتی

جدیدترین اخبار حرفه ای وبخشنامه های مالیاتی ،قانون کار و قانون تجارت و راهکارای مدیریتی راههای ارتباط باما:تلفن : 37761940-37776614 ایمیل: NOVIN7690@GMAIL.COMبالا