کانال های تبادلی

@fatehanlebnon
کانال تلگرام آموزش نظامی
۲۰۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۷۸ بازدید
مشاهده کانال
آموزشی

کانال تلگرام آموزش نظامی

با سلامکانال متعلق به مدافعان حرم در عراق و سوریه و یمن می باشد.لطفا در نشر مطالب کوشا باشید.یگان کلاه سبزهای فاتح(کاملترین کانال چریکی و نظامی)@abosoltan69

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!