کانال تلگرام دبیرستان پسرانه علوم
۲۹۹ نفر
۱۷ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام دبیرستان پسرانه علوم

اولین دبیرستان تخصصی فنی مهندسی و علوم پزشکیwww.OLOUMSCH.irتلفن های تماس: ۲-۸۸۴۷۷۵۲۱ارتباط با مسئول پایه ها: @HamedWebبالا