کانال تلگرام حسینیه عمرانکوی سمنان
۷۲۶ نفر
۹ بازدید

کانال تلگرام حسینیه عمرانکوی سمنان

طرح جامع توسعه مسجد وحسینیه عمرانکویسمنان_بلوارحکیم الهی_کوچه۴۱همه در ساخت مسجد سهیم باشیمحمایت مالی: 6037-9973-7477-92630106431867003بانک ملی√ادمین@Hossein4578تبادل نداریم


بالا