کانال تلگرام عشاق الحیدر
۱۰۷ نفر
۱۸ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام عشاق الحیدر

"کانال فرهنگی مذهبی عشاق الحیدر""" نرسد اگر به علی کسی ، به کجا رود به کجا رسدبه خدا قسم که اگر کسی ، به علی رسد به خدا رسد..."" ارتباط با مدیر جهت تبادل و ارسال مطلب ، جهت درج در کانال:@Khadem_Alhussein


بالا