کانال تلگرام مدیریت مالی
۶.۵K نفر
۲۰۳ بازدید

کانال تلگرام مدیریت مالی

آدرس وب سایتwww.Amirsafavi.irارتباط با ادمین کانال جهت تبادل و تبلیغات@Effort_Successکد شامد(ثبت رسمی کانال نزد وزارت ارشاد) 1-1-297488-61-4-2لینک استعلامhttp://t.me/itdmcbot?start=ostadsafaviاینستاگرام http://instagram.com/modiriat_mali


بالا