کانال تلگرام شرکت پارس آب دورنگار
۱۰۴ نفر
۲۰ بازدید

کانال تلگرام شرکت پارس آب دورنگار

www.parsabd.ir0910-169-4300 و 09012060855تجهیزات پایش و سنجش از دورکارخانه ها،شبکه اب،ویلا، خانه هوشمند و...پیاده سازی RTU


بالا