کانال های تبادلی

@gooyandegivaejra
کانال تلگرام کانون گویندگی و اجرا
۶۴۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۳۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کانون گویندگی و اجرا

کانون گویندگی و اجرا دانشگاه علامه طباطباییتاسیس آبان ۱۳۹۴کانون برتر دانشگاه در سال ۹۵کانون برتر کشور در سال ۹۵این صفحه زیر نظر #هیچ بخشی از دانشگاه نیست@gooyandegi@Sina_mohamadii@alireza_esfandiyari

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!