کانال تلگرام کتاب « گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر »
۲۴۶ نفر
۱۵ بازدید
کتاب و کتاب خوانی

کانال تلگرام کتاب « گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر »

کتاب « گزارش ناخوانده » با هدف بررسی جامع تحریم‌های کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و روشن نمودن سرانجام مسیر مذاکره برای رفع آنها به چاپ رسیدgozaresh-nakhande.irجهت تهیه کتاب می توانید با مسئول کانال ارتباط بگیرید@gozaresh_nakhande_admin09162386411بالا