کانال تلگرام طب معصومین (درمحضر استاد تبریزیان)
۳۰.۵K نفر
۲۶۵ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام طب معصومین (درمحضر استاد تبریزیان)

نام قبلی این کانال: درمحضر استاد تبریزیان سفارش داروها و محصولات ارگانیک: http://digitabib.ir 0937 832 75 86 (تلگرامی) آموزش رایگان یکدور کامل طب اسلامی (بشتابید) : https://t.me/amozesh_tebb درمان بیماریها: payedarseostad.blog.irبالا