کانال تلگرام مرکز مطالعات خلیج فارس
۸.۴K نفر
۱۷۹ بازدید

کانال تلگرام مرکز مطالعات خلیج فارس

مرکز مطالعات خلیج فارس (NGO) تنها مرکز خلیج‌فارس‌شناسی است که به صیانت از نام خلیج فارس، بررسی‌های راهبردی، رصد اندیشکده‌ها و مراکز مهم مطالعاتی دنیا میپردازد.سایت: www.persiangulfstudies.comکد ثبت شامد: http://l1l.ir/2pi4


بالا