کانال های تبادلی

@hoveiatensani
کانال تلگرام نه مذهبی، نه ملی، هویت انسانی
۲۹۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
۱۶ بازدید
مشاهده کانال
مذهبی

کانال تلگرام نه مذهبی، نه ملی، هویت انسانی

Tamas: @sjktamasجامعه ای انسانی با قوانین انسان محور. دین، ناسیونالیسم وقوم گرایی پدیده هایی مغایر با هویت انسانی هستند.@hoveiatensani

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!