کانال تلگرام Piano light
۷۴۲ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Piano light

معرفی و شناخت ساز پیانونکات نوازندگی و تئوری موسیقیتدریس خصوصی - کوک و تعمیر پیانوارتباط : @pejman_abasi 09126157336


بالا