کانال های تبادلی

@iraaniaan
کانال تلگرام کرد و لرا
۶۸۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
۴۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام کرد و لرا

یک مرد جنگی به هنگام نبرد یارانش را نمیشمارد@iraaniaan

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!