کانال های تبادلی

@practicalmanagement
کانال تلگرام مدیریت کاربردی
۳۳.۷K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۵
۷۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مدیریت کاربردی

گروه آموزش و مشاوره #ارشیا_دکامیآموزش مهارتهای کاربردی مدیریت عارضه یابی و بهینه سازی فرآیندهای سازمانیمشاوره، سازماندهی و جاری سازی فرهنگ سیستمی تربیت مدیران حرفه ای مدیر و نویسنده: @Arshiadادمین: @PaniTسایتWww.Dekami.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!