کانال تلگرام پروفسور بالتازار
۳۵۹ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام پروفسور بالتازار

ارتباط با ادمین:@pellekan86موضوعات کانال:اختراعات جدیدخلاقیت و نواوریایده ها و ابتکارات جدیداخبار تکنولوژی آموزشو....این کانال متعلق به موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان است. www.pellekan.ir05137679797


بالا