کانال های تبادلی

@just_network
کانال تلگرام Network
۲.۷K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۳۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Network

@just_networkمفاهیم ساده شبکه تا مفاهیم تخصصی : Network+MicrosoftCiscoMikrotikSecurityLinuxVoipVirtualizationو..................................Admin :فرزاد نیرومقام........................ شروع فعالیت کانال 94/07/21

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!