کانال های تبادلی

@karajnews
کانال تلگرام کرج نیوز
۲۶۸ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
۳۷ بازدید
مشاهده کانال
خبری

کانال تلگرام کرج نیوز

بسمه تعالیرباط @Karajnewsbot

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!