کانال های تبادلی

@khateratemazyak
کانال تلگرام Mazyak/مزیک
۲۹۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲
۴۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Mazyak/مزیک

عکس ،فیلم و خاطرات مزیک و مزیکی و ...لحظات ماندگار و ثبت شده خود و نظرات را برایمان بفرستید تا در کانال share کنیم" زبان مادریمان (نایینی) را هم پاس بداریم "@mMazyaki

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!