کانال های تبادلی

@kodakvabozorgsalbishfaal
کانال تلگرام شبکه آموزشی مطالب و کارگاههای کودکان و بزرگسالان  بیش فعال شمال کشور .خانم لقایی کارشناس ارشد  روانشناسی بالینی
۸۰۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
۲۸ بازدید
مشاهده کانال
بانوان خانواده روانشناسی

کانال تلگرام شبکه آموزشی مطالب و کارگاههای کودکان و بزرگسالان بیش فعال شمال کشور .خانم لقایی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

جهت پدیرش مشاوره کودک و اختلالات بیش فعالی بزرگسالان با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید0938742594009376676457مرکز مشاوره سگال

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!