کانال های تبادلی

@konkurindustrial96esf
کانال تلگرام کنکور صنایع 96 اصفهان
۱۳۶ عضو
۲۴ بازدید
مشاهده کانال
کسب و کار

کانال تلگرام کنکور صنایع 96 اصفهان

موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش، در بخش کارشناسی ارشد و دکتری، با بهره گیری از حضور بهترین اساتید و مشاورین در رشته های مختلف ، خدمات آموزشی تخصصی ارائه می دهد...ارتباط مستقیم:@pazhuheshesf

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!