کانال تلگرام مدیریت روشمند
۲۳۱ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام مدیریت روشمند

کانال تخصصی مدیریت روشمندمورد کاوی استقرار نظام مدیریت استراتژیک در ایرانارتباط با مدیران کانال@RezaRanjbar10@marziehsorbi@adelfeyzhttp://www.raveshmand.com



بالا