کانال های تبادلی

@loorir
کانال تلگرام لور: راه، آیین
۴۳۷ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۷
۱۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام لور: راه، آیین

نشریه فرهنگی و اجتماعی مردم لرواژه "لور" در زبان های لری (لکی، مینجایی، مهکی و...) به معنی "راه و آیین" است.ارتباط با سردبیر:@Zallenaایمیل نشریه (ارتباط با مدیرمسئول):loorinfo@gmail.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!