کانال های تبادلی

@mahallaatemashhad
کانال تلگرام دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات مشهد مقدس
۱۷۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
۱۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات مشهد مقدس

سایت دبیرخانه : https://hamdeli.mashhad.irآدرس تلگرامی جهت ارتباط با دبیر شوراها : @khademoreza8

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!