کانال تلگرام عباس گودرزی / تلخندک
۳۲ نفر
۹۱ بازدید

کانال تلگرام عباس گودرزی / تلخندک

کانال قدیمی عباس گودرزی . کاریکاتوریست و طراحبالا