کانال تلگرام رمان های س اکبری
۳۳۶ نفر
۱۰۸ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام رمان های س اکبری

نویسنده رمان چاپ شده ی از فرش تا عرش و رمان های : هر اشتباهی عشق نیست ،هنوز هم می گویم خدا هست ،من هم از قبولی خدا سهمی دارم ، سیتا و سیاه چالهدر حال تایپ سهیم جلد دوم سیاه چالهادمین جهت نقد و تبلیغات @akbaryyyاینستا@s_akbaryy


بالا