کانال های تبادلی

@s_akbary_roman
کانال تلگرام رمان های س اکبری
۱۷۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۱۳۵ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام رمان های س اکبری

نویسنده رمان چاپ شده ی از فرش تا عرش و رمان های : هر اشتباهی عشق نیست ،هنوز هم می گویم خدا هست ،من هم از قبولی خدا سهمی دارم ، سیتا و سیاه چالهدر حال تایپ سهیم جلد دوم سیاه چالهادمین جهت نقد و تبلیغات @akbaryyyاینستا@s_akbaryy

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!