کانال های تبادلی

@modat02142920
کانال تلگرام کارگاه های روانشناسی
۱۴.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
۱۰۹ بازدید
مشاهده کانال
روانشناسی

کانال تلگرام کارگاه های روانشناسی

کارگاه های روانشناسی موسسه اموزش عالی روانشناسی مدتاحراز هویت کانال در سامانه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:http://t.me/itdmcbot?start=modat02142920

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!