کانال تلگرام صلواتی سمت خدا
۲.۳K نفر
۷۸ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام صلواتی سمت خدا

﷽ فراخوان همگانی برای خواندندعافرج وسلامتی مهدی فاطمه سهرشب ساعت21____________@Sa_315 پیشنهادات _____________این کانال ارتباطی بابرنامه سمت خداشبکه3نداردکپی ازمطالب کانال فقط با ذکرصلوات آزاد️


بالا