کانال تلگرام مهندسی صنایع غذایی
۴K نفر
۵۴ بازدید
علم و فناوری کسب و کار

کانال تلگرام مهندسی صنایع غذایی

ارتباط جهتتبلیغ و تبادل تهیه خط تولید کارخانهسرممیزی کارخانه@alirezaa_sanaeiارتباط با ادمین : @ahmadi_137311 گروه علمی:https://t.me/joinchat/AAAAAD8shQTOIqDUlzqozg


بالا