کانال های تبادلی

@molmednet
کانال تلگرام شبکه پزشکی مولکولی کشور-معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
۱.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
۶۴ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری پزشکی و طب

کانال تلگرام شبکه پزشکی مولکولی کشور-معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!