کانال تلگرام آشنای با بیماریها و راه های پیشگیری
۵.۷K نفر
۵۳ بازدید
ورزشی پزشکی و طب

کانال تلگرام آشنای با بیماریها و راه های پیشگیری

کردستان؛مریوان ؛ پایین تر از چهار راه اصلی ؛ روبه روی بانک تجارت (شعبه مرکزی)؛ پاساژ شیخ ملک 09188761860 جواب دهی تلگرامی نداریم @skd1362سید کمال دادوردارنده گواهی های "طب مکمل؛ ACS انگلستان ؛جهاد دانشگاهی و..کدشامد1-1-69028-61-4-1بالا