کانال های تبادلی

@pardisepak
کانال تلگرام پردیس پاک(پایان کارتن خوابی)
۱۸۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام پردیس پاک(پایان کارتن خوابی)

تلفن روابط عمومی09036216633شماره کارت جهت واریز کمک ها6362141198509029بانک آیندهیوزر ادمین@pardispakپخش غذا میوه و لباس بین کارتن خواب هاچهارشنبه هر هفته

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!