کانال های تبادلی

@philosophical_thought
کانال تلگرام اندیشه های فلسفی شهر
۱.۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اندیشه های فلسفی شهر

این کانال به اندیشه های فلسفی و ضرورتها و چگونگی بهره گیری از آن در دانش شهر می پردازد. مسئولیت نظرات ارائه شده در هر یادداشت به عهده نویسندگان محترم است.جهت مکاتبه:@mehrdadrahmani4و @moesmaeiliو@NavidPourmohammadreza

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!