کانال تلگرام فروشگاه بزرگ سیمکارت سیمرغ
۴.۷K نفر
۵۲ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام فروشگاه بزرگ سیمکارت سیمرغ

آدرس سایت:https://simoorg.irتلگرام پشتیبانی: @bakhshiipourمدیر فروش : بخشی پور 09120950059 تلفن ثابت : 025.32901526مجوز رسمی کانال تلگرامی فروشگاه : http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-1293-61-4-1



بالا