کانال تلگرام متخصصین ورزش و علم
۵۲۰ نفر
۱۳ بازدید
ورزشی

کانال تلگرام متخصصین ورزش و علم

مطالب ورزشی علمی تندرستیزیرنظر متخصصین تحصیل کرده علوم ورزشی(دکتری و کارشناسان ارشد فیزیولوژی ،آسیب شناسی ،حرکات اصلاحی و رفتارحرکتی ورزشی)مشهد.هاشمیه16.پلاک49051-38835455مشاوره و راهنمایی@sportscience1اینستاگرامInstagram.com/sportacademy1بالا