کانال های تبادلی

@tar_3tar
کانال تلگرام تار و سه تار
۱۹.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۸
۱۴۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تار و سه تار

کانال اختصاصی تار و سه تار@tar_3tarمدیر کانال :سعدی کردبهمنی @saadikordمشاور آموزشی : استاد افشین علوی @afshinalaviشرایط تبلیغات :@ad_tar_3tar کد ثبت شامد :http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-4005-61-3-1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!