کانال تلگرام تار و سه تار
۱۸.۶K نفر
۹۲ بازدید

کانال تلگرام تار و سه تار

کانال اختصاصی تار و سه تار@tar_3tarمدیر کانال :سعدی کردبهمنی @saadikordمشاور آموزشی : استاد افشین علوی @afshinalaviشرایط تبلیغات :@ad_tar_3tar کد ثبت شامد :http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-4005-61-3-1بالا