کانال های تبادلی

@socialworknews
کانال تلگرام مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی
۶۳۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
۲۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی

کانال مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانمددکاری اجتماعی در رسانه ها | اخبار آسیبهای اجتماعی ایران | مقالات تخصصی مددکاری اجتماعیwww.socialwork2015.irwww.socialwork2012.irshamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-1673-

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!