کانال تلگرام Target market 2020
۲۶۵ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Target market 2020

آموزش نکات بازاریابی،فروش،مذاکرهابراهیم رستمانیدانش آموخته ی رشته ی بازاریابی 09192579723Admin:@ebirostamani


بالا