کانال های تبادلی

@sports_marketing
کانال تلگرام بازاریابی ورزشی
۴.۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
۳۴ بازدید
مشاهده کانال
ورزشی کسب و کار

کانال تلگرام بازاریابی ورزشی

دانشجوى دکترى مدیریت بازاریابى ورزشى عضو کمیته بازاریابى فدراسیون همگانى مدیر بازاریابى درجه C فدراسیون فوتبال مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارارتباط با من @Ali_Reza_Zakerian

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!